MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-11-11
2012-11-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hviezda v noci zármutku, Ty nádej spasenia!
Svieť mi v temnote smútku istotou vzkriesenia.
Ó ty mesto velebné, kde náš Pán kraľuje,
keď duch k Tebe zbožne zrie, chvie sa a raduje!
2. Ó, keby som prach zeme čím skôr mohol zložiť,
na krídlach blesku k Tebe mohol sa priblížiť!
Nie, ja sa už neľakám tela porušenia,
od svojho Pána čakám slávu premenenia.
3. V tej sláve budem s Pánom prebývať v radosti,
On ma života darom poteší z milosti,
uvidím raz tvárou v tvár sveta Stvoriteľa,
kľaknúc pred trónom zhliadnem svojho Spasiteľa.
4. A boj viery prestane tam v sláve kráľovstva,
kde od Pána dostanem korunu víťazstva
a ja v raji blaženom naveky budem s Ním,
pripojím sa ku spevom anjelským, ľúbezným.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:51 min)

2011-06-20
2011-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:38 min)