MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veselo spievajme, Bohu chválu vzdajme,
veď nám Syna svojho, jednorodeného,
dal na vykúpenie a večné spasenie.
2. O Kristovi máme v Písme napísané,
že sa k svetu znížil, aby nás povýšil;
preto slovom, činom vytrvajme pri Ňom.
3. V láske neskonalej prichádza k nám stále
ako k svojim deťom v slove svojom svätom.
Otvor srdca dvere, prijmi Ho vo viere.
4. Druhý príchod bude pri poslednom súde;
náš Pán spravodlivý skutky všetkých zjaví,
vovedie si verných do príbytkov večných.
5. Čakajme na Pána zvečera či zrána!
Plňme Božiu vôľu v cirkvi svätej spolu,
vždy sa modlievajme, nádej v Ňom skladajme.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:21 min)