MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)

2011-05-14
2011-05-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Spievajte Bohu nové piesne, veď divné veci učinil.
Pravicou vytrhol nás z tiesne, ramenom svojím vykúpil.
Nuž, kde sú teraz biedy naše, keď istotou je pre nás Pán?
K spravodlivosti a ku spáse národy pozýva On sám!
2. Pán pamätá na milosť svoju a Jeho pravda je náš hrad.
On ľudu svojmu je ochranou, hoc by zovšadiaľ hrozil pád.
Hľa, uzrú i končiny zeme, ako Boh svet ten miloval,
keď spásy všade klíči semä. Nebo i zem si Pána chváľ!
3. Volajte hlasne, vďaky vzdajte! A zaznej hárf aj trúby hlas!
Pánovi na citare hrajte. Veleb Ho piesňou každý z nás.
Národy všetky zvučte s nami. Pán si vás k chvále povolal,
k oslave spevmi radostnými vzývať Ho, veď On je náš Kráľ.
4. Zvuč more i všetko, čo je v ňom, zem, ľudia k poctám spoločne.
Bystriny zatlieskajte dlaňou, i vrchy, nech aj váš šum znie.
Pán ide, blíži sa, by súdil svet v svojej spravodlivosti.
Nastolil právo medzi ľuďmi a verných vzal do radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:18 min)