MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus, Kráľ náš tichý, v pokore prichádza;
dbajme, nech aj u nás pokoru nachádza; celým srdcom Ho privítajme,
vrúcne Ho chváľme, vrúcne Ho chváľme!

2. Potešme sa všetci hriechom zotročení,
lebo sa narodil Mesiáš sľúbený; viera v Neho i svet premôže,
aj nám pomôže, aj nám pomôže

3. K pýche nech nezvádza bohatstvo, nadanie,
nežiada Pán zlato, ale chce pokánie; žime cnostne v spravodlivosti;
Jemu k chvále, cti, Jemu k chvále, cti.

4. Ježiša z Betléma s dôverou prijmime, že sa nám narodil
vďaku Mu vzdávajme, pred Ním v pokore sa skláňajme,
Jeho vzývajme, Jeho vzývajme.

5. Otca na nebesiach všetkým nám zvestuje,
istotu spasenia len On nám daruje; ó, buď Mu za to bez prestania
chvála vzdávaná, chvála vzdávaná!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:56 min)

2011-05-21
2011-05-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)