MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aké mám poslanie? Načo ma Boh stvoril?
Čo mal v svojom pláne, keď chcel, aby som žil?
K akému cieľu dal ľudstvu spieť? Hľadám odpoveď,
hľadám odpoveď.
2. Zem prináša plody, slnko hreje, svieti,
strom ovocie rodí a voňajú kvety.
Zem i nebo určenie majú, službu konajú,
službu konajú.
3. Či uprostred toho mám len nečinne stáť?
Cieľ mi daný Bohom nechápať, nepoznať?
Neznať, aká je vôľa môjho Tvorcu milého?
Tvorcu milého.
4. Či je mojím cieľom majetky hromadiť,
a v živote celom v prepychu, slastiach žiť?
Čím som aj uprostred hojnosti, čím som bez cnosti,
čím som bez cnosti?
5. Napredovať v cnostiach, na to mám v žití dbať.
Bohu na výsostiach vždy viac sa podobať;
kiež Ho ako dieťa milujem a oslavujem,
a oslavujem.
6. Nech tento cieľ stále pred očami mávam.
Bože k Tvojej chvále v dobrom sa rozmáham.
Tak prijmem korunu večnosti z Tvojej milosti,
z Tvojej milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:42 min)

2011-05-21
2011-05-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)