MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Srdce čisté, vierou živé, to bohatstvo opravdivé,
a svedomie dobré keď mám, v tom vzácny poklad nachádzam.
2. Preto prosím: Bože milý, pridaj viery, ducha sily,
nech hriešne sveta márnosti nezbavia ma tej radosti.
3. Sám od seba nemám dosť síl, aby nad zlom som zvíťazil, však s pomocou Tvojou, Bože, dieťa Tvoje všetko zmôže.
4. Ach, šťastný som, keď po boji svedomie ma uspokojí,
že hoci som klesnúť mohol, zlé žiadosti som premohol.
5. Však bolestné je vedomie, keď ozve sa zlé svedomie:
Premohli ťa hriech, svet, telo, podľahol si im zbabelo.
6. Preto chráň mi, Pane Kriste, svedomie a srdce čisté, nech som bdelý a hotový vždycky vzoprieť sa diablovi.
7. Radostné je to vedomie, keď netrápi ma svedomie,
vtedy pokoj cítim v duši, ktorý mi nič nenaruší.
8. Kriste, si môj poklad, sláva, pokoj, radosť duše pravá; nech sa nebo – zem pominú, ja som vždy Tvoj, Boží Synu!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)