MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-05
2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)

2012-02-05
2012-02-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kriste, obranca zboru krížového,
zachráň, zastaň sa mocne ľudu svojho,
zruš nepriateľské rady a úmysly v nič aby vyšli.

2. Sám bojuj za nás – stádočko bezmocné,
premôž tyranstvo satana premnohé;
čo sa na odpor stavia Tebe i nám, zastav a odstráň!

3. Daj pokoj cirkvi, vlasti i vrchnosti,
rodinám našim zo svojej milosti,
daj pokoj srdcu i svedomie čisté zachovaj, Kriste!

4. Znieť bude za to menu Tvojmu chvála
tu časne a raz v nebi neustála
z úst ľudu Tvojho, Tebou chráneného, vyvoleného.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)