MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Niet chvíle v živote, niet miesta na svete, kde by som nežil v istote,
že smrť čaká, a to ma desí a ľaká.
Refr.: Ach, Bože, v tomto súžení, len Ty mi buď potešením!
2. Tu sme len nestáli, či veľkí, či malí, odplatu v smrti sme vzali.
Tá nás všetkých berie: silných, a či vetchých.
Refr.: Ach, Bože, v tomto súžení, len Ty mi buď potešením!
3. Čo zmôže liečenie, čo plač a kvílenie, azda krátke uľahčenie.
Kde je sila, čo by nás pred smrťou skryla?
Refr.: Ach, Bože, v tomto súžení, len Ty mi buď potešením!
4. Ty sám, ó Ježiši, aj v chvíli smrti si Pomocník a Pán najvyšší.
V Teba verím, do Tvojich rúk sa rád zverím.
Refr.: Ach, Bože, v tomto súžení, len Ty mi buď potešením!
5. Bože, prijmi ma sám, otvor nebeský chrám,
keď časný beh svoj dokonám. Volám k Tebe, dokiaľ len ducha mám v sebe:
Refr.: Ach, Bože, v tomto súžení, len Ty mi buď potešením!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)