MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-01
2012-03-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Päť studní je, z nich spasenie, pokoj, radosť, život,
moc ku mne tečie ustavične, na deň mení hriechov noc.
2. Ty, Ježiši, prameňom si a studne Tvoje rany,
len v nich hľadám i nachádzam zdroj spásy a záchrany.
3. Daj, Pane, sám, nech pamätám na kríž Tvoj, umučenie,
pomôž premôcť diabolskú moc a každé pokušenie.
4. Ó nevinný, láskyplný umučený Baránok!
Stvor mi srdce nové čisté, v ňom postav si svoj stánok!
5. Tak sa stane, že pokojne v poslednej usnem chvíli,
v Tvojich piatich ranách svätých spočiniem, Kriste milý.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:11 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)