MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2010-10-14
2010-10-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď Pán Ježiš k súdu príde, všetkých ľudí súdiť bude,
jedni budú požehnaní a tí druhí odsúdení.
2. Tým, čo hladných nasýtili a nemocných potešili,
čo zaodiali biedneho, navštívili väzneného.
3. Kráľovstvo je pripravené, Kristom Pánom zasľúbené,
lebo tým Jemu slúžili, keď blížnym dobre činili.
4. Ale tí, čo od biedneho, väzneného, nemocného
bezcitne sa odvrátili a k nemu sa nepriznali,
5. tí pôjdu do zatratenia, večného ohňa, súženia;
bo blížnym pomôcť nechceli a tým aj Pána zapreli.
6. Ó Ježiši, Pane milý, daj, aby sme v každej chvíli
Tvoj súd na pamäti mali, vierou skutkom dokázali.
7. Odpusť naše neprávosti, a daruj spásu z milosti,
nech nás minie večný plameň, zmiluj sa nad nami. Amen.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:18 min)