MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh sa o mňa stará, Boh Ochranca môj verný,
a tak o zajtrajšok nie som ustarostený.
Každého dňa vidím nejedno znamenie,
že chráni, miluje – mňa svoje stvorenie.

2. Boh sa o mňa stará, chcem preto dúfať v Neho,
že čo potrebujem, dostanem z ruky Jeho.
Keď povie svoje: Buď! – slovíčko jediné,
hneď sa príkaz Jeho splní nepochybne.

3. Boh sa o mňa stará sýti ma svojím slovom,
usilovnú prácu On korunuje zdarom,
aj telu i duši dá, čo potrebujem,
ja svojmu Otcovi pevne dôverujem.

4. Boh sa o mňa stará aj v roku neúrodnom,
i vtedy opatrí ma každodenným chlebom.
Aj keď v skromnej miere dary rozdeľuje,
i za to úprimným srdcom Mu ďakujem.

5. Boh sa o mňa stará, keď doľahnú starosti,
spod kríža ťažkého ma láskavo vyprostí.
Ak uzná za dobré, že zaslúžim si trest,
trest je to otcovský, chcem pokorne ho niesť.

6. Boh sa o mňa stará, keď klesám v utrpení,
mocne podopiera, na radosť žiale mení.
Za ruku ma vedie, v kríži nezanechá,
preto mi je navždy jediná útecha.

7. Boh sa o mňa stará, aj keď život uplynie.
Smrť je len krátky sen, sen, ktorý sa pominie.
V Kristovi vzkriesenom On život daruje
a prijme ma k sebe, kde večne panuje.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)