MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:30 min)

2010-12-30
2010-12-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prichádzaš k nám, Kriste náš, ktorých srdcia dobre znáš,
vieš, že mnoho hrešíme, až sa súdu desíme.
2. Prichádzaš k nám z výsosti, nesieš slovo milosti
pre hriešnikov kajúcich v Teba dôverujúcich.
3. V ponížení prichádzaš, svetu spásu prinášaš:
Dávaš ľudstvu seba sám – čo viac ešte treba nám?!
4. Ó, príď, Kriste, príďže k nám, srdcia naše zmeň na chrám,
prebývajže v nich večne, prosíme Ťa srdečne.


image.php?id=78341

mp3 balík – piesne ES019 ES020 ES021 ES022 ES023 ES024 ES025

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)