MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-17
2012-01-17 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)

2012-01-17
2012-01-17 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prišiel Syn Boží jednorodený, skutky predivné konal na zemi.
Jeho božská moc a sila prvý raz sa prejavila
v Káne Galilejskej, na svadbe pamätnej.
2. Hostinu veľkú k svadbe chystali, Pána Ježiša na ňu pozvali;
učeníci Jeho všetci uvideli divné veci
v Káne Galilejskej, na svadbe pamätnej.
3. Panna Mária prosila Syna: Pomôž, lebo už nemajú vína –
a on pomoc preukázal, do nádob vliať vodu kázal
v Káne Galilejskej na svadbe pamätnej.
4. Pánova Božská láska a sila na víno vodu hneď premenila
a všetci, čo z neho pili, dobré víno pochválili
v Káne Galilejskej na svadbe pamätnej.
5. Tí však, čo vodu do nádob liali, Ježišovu moc teraz poznali;
učeníci uverili, slávu jeho velebili
v Káne Galilejskej na svadbe pamätnej
6. Pane Ježiši, i nám požehnaj, hojné dary nám tu na zemi daj;
a keď odtiaľ odídeme, daj, nech s Tebou hodujeme
v sláve Tvojej večnej, na svadbe nebeskej.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)