MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nuž všetci verní kresťania, chváľme Hospodina,
Boh brány nebies otvára, daruje nám Syna,
daruje nám Syna.

2. On z lona Otcovho vyšiel a dieťaťom sa stal,
chudobný a nahý prišiel, len v jasliach miesto mal.

3. Načas slávy božstva vzdal prestolu svätého,
podobu človeka prijal On, Tvorca všetkého.
On, Tvorca všetkého.

4. S nami sa spája predivne vo svete plnom bied,
kráľovstvo nám dáva slávne, nad ktoré ceny niet,
nad ktoré ceny niet

5. Povýšil nás, sám sa znížil, aká to premena!
Kto by za cudzí dlh platil? Len On to vykonal,
len On to vykonal

6. Ježiš, hoc všetkých vecí Pán, sa najbiednejším stal,
v Ňom daný vzácny poklad nám, nesmiernej lásky dar,
nesmiernej lásky dar.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:22 min)