MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kde si, môj Ježiši, láska moja, láska moja,
hľadám Ťa, daj srdcu dar pokoja, dar pokoja.
Ó, Ježiši môj, ó, Ježiši môj, v úzkosti a biede
sám pri mne stoj! Sám pri mne stoj!
2. Potupený hriechom si nezúfam, si nezúfam,
Ježiši môj, v Teba pevne dúfam, pevne dúfam.
Ó, Ježiši môj, ó, Ježiši môj, v úzkosti a biede
sám pri mne stoj! Sám pri mne stoj!
3. Boh trestať nás môže za zlé činy, za zlé činy,
Kristus smrťou splatil naše viny, naše viny.
Ó, Ježiši môj, ó, Ježiši môj, v úzkosti a biede
sám pri mne stoj! Sám pri mne stoj!
4. Kriste, keď diabol ma zvádza k zlému, zvádza k zlému,
láskavo pomáhaj mne hriešnemu, mne hriešnemu.
Ó, Ježiši môj, ó, Ježiši môj, v úzkosti a biede
sám pri mne stoj! Sám pri mne stoj!
5. K hriechom svojim všetkým sa priznávam, sa priznávam,
zmy ich svojou krvou zo svätých rán, zo svätých rán.
Ó, Ježiši môj, ó, Ježiši môj, v úzkosti a biede
sám pri mne stoj! Sám pri mne stoj!
6. Amen, môj Ježiši, dokonávam, dokonávam,
Tebe sa v pokore odovzdávam, odovzdávam.
Ó, Ježiši môj, ó, Ježiši môj, v úzkosti a biede
sám pri mne stoj! Sám pri mne stoj!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:04 min)