MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Po nemnohých dňoch časnej púti čaká nás v nebesiach večnosť,
kde zmení sa, čo nás kormúti, na pokoj, radosť, blaženosť;
tu sa len pripravujeme, tam večnú slávu uzrieme.

2. Aj však dobrých darov hojnosť vernému ľudu Boh dáva,
ale tá naša časná radosť nikdy nie je dokonalá,
veď často na tejto zemi na horkosť sa radosť zmení.

3. Tú túžim po blahoslavenstve, tam zhliadam ho dokonalé,
tam viera v svätých spoločenstve stane sa videním v sláve,
poznám, jak Boh mienil so mnou, keď viedol aj cestou temnou.

4. Tam uzriem iste Krista Pána, vďačiť Mu budem srdečne,
lebo v ňom do radosti brána/ nám otvorená je večne
tam sa raz stretnem i s tými,/ čo mi tu boli milými.

5. Ach, čo ste všetky časné strasti oproti budúcej sláve?
Kde s Pánom v nebies večnej vlasti v radosti prebývať mám,
po krátkom žiali a tiesni, tam čaká nás život večný.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2011-07-26
2011-07-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)