MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Slnko z hviezdy už vyšlo, všetci sa radujme,
že na tento svet prišlo pre naše spasenie,
aby sa naplnilo drahé zasľúbenie.

2. Proroctvo sa splnilo dávno ohlásené;
prorokmi, Svätým Duchom nám predpovedané:
Narodí sa Mesiáš v meste Betleheme.

3. Panna že má porodiť sveta Spasiteľa,
ktorý má vyslobodiť ľud z rúk nepriateľa.
Život z života vyšiel, by nám milosť našiel.

4. Ó divné narodenie, pre naše spasenie,
Boha Syna vtelenie, aké poníženie!
Pre ľudské pokolenie slávne povýšenie.

5. On, Syn večného Otca, mocného na nebi,
hľa, stal sa synom matky pokornej na zemi,
aby nás obohatil cťou, slávou na veky.

6. Buďme vďační za Jeho v tele narodenie,
za nesmiernej lásky dar, naše vykúpenie,
život s Otcom, s anjelmi, v nebi oslávenie.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)