MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 0:21 min)

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Výčitky ma sužujú, ťažko zhrešil som,
zradil lásku otcovskú, zradil rodný dom.
2. Za rozkošou som išiel, hriechom zviesť sa dal,
o česť, majetok prišiel, žobrákom sa stal.
3. Teraz slúžim u cudzích, opustený, sám,
chatrč mi je obydlím a hrozný hlad mám.
4. Spomínam ponížený na otcovský dom,
ako otrok posledný chcel by som byť v ňom.
5. K Otcovi sa navrátim, láskavý je, viem,
keď kajúcne odprosím, milosť dostanem.
6. Otec náruč otvoril, syna privinul;
syn na srdci otcovom opäť spočinul.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)