MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-08
2012-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:30 min)


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde