MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nemýľte sa – čítame v Písme – vysmievať sa Pán Boh nedá,
čo kto tu sial, to i žať bude, keď ho Pán pred súd zavolá.
Váž si dané chvíle, lebo každým dňom čas milosti nám uniká.
2. Pamätaj, že stáť bude každý pred Sudcom živých i mŕtvych!
Ako len tam účty zložíme z myšlienok, slov a skutkov zlých?
Či od svoje tváre nezavrhne nás neverných, vlažných, nehodných?
3. Kto rozsieva márnosti, telu, z tela bude žať skazu len,
skoro zhorknú rozkoše klamné, ostane z nich len trpký blen.
Vráť sa z cesty zlej, veď si povolaný dobre činiť, kým trvá deň.
4. Iba ten, kto rozsieva Duchu, z Ducha bude aj život žať,
s palmou v ruke a v bielom rúchu pred trónom Božím bude stáť.
Kto z nás dôjde tam, keď cesta je strmá? Kto nám sily dá vytrvať?
5. Buď Ti vďaka, Ježiši Kriste, že si umrel aj z mŕtvych vstal,
a že si, Baránok nevinný, hriechy sveta na seba vzal!
Zhliadni na kajúcich, zhovievavo súď, z milosti, ktorú si nám dal.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:59 min)