MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2011-07-30
2011-07-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Veľký si, náš Bože Svätý, Stvoriteľ všetkého,
nad časnosť si vyvýšený, Pán sveta celého,
Teba tvorstvo nech velebí aj na zemi aj na nebi,
slávi Jediného.
2. Spoločne Ťa dnes slávime vrúcnymi piesňami,
že pre Krista byť môžeme Tvojimi dietkami,
v Ňom sme z hriechu vykúpení a pre večnosť zachránení
Jeho zásluhami.
3. Odpusť, že si nevážime Tvoju lásku svätú,
v márnych veciach nájsť túžime radosť a útechu;
úprimne to ľutujeme, pomôž nám, nech povstaneme
z tiesnivých pút hriechu.
4. Bože svätý, Otče milý, daj to z nás každému,
aby sme Ťa s bázňou ctili, slúžili blížnemu
a keď ten svet opustíme, dopraj, nech sa prebudíme
k životu večnému.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)