MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože veľký, milostivý, mocnou rukou svoj ľud chráň!
Posväť slová, posväť činy, rozkvet cirkvi požehnaj!
Daj nám múdrosť, odvahu daj vyznať i dnes, že si Pán,
vyznať i dnes, že si Pán!

2. Hľa, vôkol nás je toľko zla na ceste do večnosti!
Z moci strachu osloboď nás, povzbuď k viere, radosti.
Daj nám múdrosť, odvahu daj s Tebou prežiť časné dni.

3. Naprav poblúdené mysle, daruj svojho pokoja,
nech sa srdcia prázdne, pyšné Tvojej vôli pokoria.
Daj nám múdrosť, odvahu daj s Tebou kráčať do konca.

4. Nedaj, by sme celkom klesli, moci zla sa poddali:
nech vidíme, že aj v tiesni v Tebe spása nám žiari.
Daj nám múdrosť, odvahu daj, by sme verní zostali!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:56 min)