MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-05
2012-01-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pán Boh je silou i dúfaním,
potešením istým a nepremenným,
len v Jeho moci i vo dne i v noci hľadám pomoci.
2. V Ňom je život, smrti sa nebojím,
s Ním obstojím veď On je Otcom mojím.
Nezomriem večne, vyznávam srdečne a viem bezpečne.
3. Neodlúči ma tu nič od Neho,
dúfam v Neho, veď som stvorenie Jeho.
On ma spravuje, vedie, opatruje aj ochraňuje.
4. Preto, dokiaľ žijem, Jeho chcem ctiť,
vždy velebiť a skutky Jeho chváliť,
slúžiť len Jemu, Otcovi večnému, Bohu mocnému.
5. Ó Bože, chráň cirkev svoju milú,
hŕstku malú; tak draho vykúpenú
krvou verného Syna jediného Krista milého.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:25 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)