MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Raduj sa, dcéra Sionská a plesaj, duša kresťanská,
prichádza k tebe vzácny Hosť, a dobrých darov nesie dosť.
So zástupmi Ho nasleduj, slávneho Kráľa zvelebuj,
oddane si Ho privítaj, v srdci Mu miesto prichystaj!
2. Prichádza skromný a tichý, počuje prosby a vzdychy.
Hoc ide len na oslici, dôverujme Mu, hriešnici.
Spasiteľ sveta jediný kajúcim odpúšťa viny,
zármutky naše a žalosť premení iste na radosť.
3. Tebe, náš Kriste, vzácny Hosť, vďačíme vrúcne za milosť,
za to veľké dobrodenie, čo slúži nám na spasenie;
pokorný, tichý prichádzaš a všetko dobré prinášaš,
radostne, zvučne, oddane spievame všetci, náš Pane.
4. Sionský Kráľu, Ježiši, Tešiteľ duší najmilší,
keď prídeš k nám v sláve Otca ako spravodlivý Sudca,
živých i mŕtvych posúdiš, spravodlivo im odplatíš;
pre Tvoju obeť Golgoty milosť daj, Pane presvätý.
5. Do počtu verných prijmi nás, ta, medzi svojich,
Pane náš, by sme raz z Tvojej milosti do večnej vošli radosti. Tam v Tvojej nebeskej vlasti, kde už je radosť bez strasti
budeme Teba velebiť, dokonale naveky ctiť.


image.php?id=78341

mp3 balík – piesne ES019 ES020 ES021 ES022 ES023 ES024 ES025

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:06 min)