MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Môjho Pána Ježiša, ktorý pretrpel kríž ťažký,
môjho Pána, ktorý sa obetoval za mňa z lásky,
v ktorom večný život mám, vykúpil ma a som Jeho
až do dychu posledného, Ježiša nezanechám.
2. Keby ma aj vábil svet, ponúkal mi svoju slávu,
keby ma chcel diabol zviesť na cestu bludnú, nepravú,
predsa vernosť zachovám, zavrátim pokušiteľa,
ale svojho Spasiteľa Ježiša nezanechám.
3. Ani On ma nenechá: On mi dušu upokojí,
On je moja útecha, On mi rany srdca hojí;
ak ma tlačí ťažký kríž, On pomôže, pridá sily,
ba ani v poslednej chvíli neopustí ma Ježiš.
4. Keď môj Ježiš pri mne je, ja sa pevne držím Jeho,
do srdca Ho uzavriem, nezrieknem sa viery v Neho!
Či žijem, či umieram, Jeho som, čo viac mi treba?
On privedie ma do neba, nezanechám Ježiša!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:13 min)