MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2013-09-21
2013-09-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Láskavý Pán, Ty hľadíš na svoj ľud, či je v radosti, či mu puká hruď,
podopri nás, keď slzy kropia tvár, odním nám z očí ťažký závoj chmár.

2. Skloň sa ku nám, veď Ty si žitia Pán, Ty si otvoril náruč dokorán.
Do Tvojich rúk vkladáme údel svoj, zmietané srdcia Ty sám upokoj.

3. V meste Naim si vzkriesil mládenca, vrátil si matke radosť do srdca,
stretni aj nás, Tvoj dotyk poteší, zdvihni nám hlavy, Pane Ježiši!

4. Aj Jairovej dcére si život dal, Talita kumi! – si jej povedal,
povedz aj nám, že Ty si život náš, aj v smrti nádej spásy nám dávaš.

5. Tak Tvoja moc nám bude oporou,
aj keď staneme smutní nad hrobom,
je Tvoja smrť nám zdrojom záchrany a Tvoja láska balzam na rany.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:30 min)