MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-02
2012-12-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď svitol deň nedeľný, Pán z mŕtvych vstal,
a svojim po vzkriesení sa ukázal.
Ukáž sa aj nám, Pane, zhromaždeným
a posväť nás, žiadame, Duchom Svätým.
2. Ó Ježiši, buď s nami, keď sme v chráme,
z Tvojho slova nech aj my Ťa poznáme;
daj z neho čerpať sily, viery pravej;
pomôž, aby sme žili k Tvojej sláve.
3. Nielen tu, ale všade nech sme Tvoji,
a láska nech nás vedie, všetkých spojí;
a v onen deň daj prísť tam v nebeský chrám,
kde nám príbytok chystáš, vzkriesený Pán.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:50 min)