MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Rok starý zavierame a plní vďačnosti
na Tvoju česť spievame, ó Bože z výsosti;
za všetko ďakujeme, náš Pane premilý,
však sme v ňom každodenne len z milosti žili.

2. Veď nebolo hodiny, ani okamženia,
bez Tvojich dobrodení a bez požehnania;
Ty si nás obdarúval otcovskými darmi
a láskavo nakladal s nami sťa dietkami.

3. Aj vzácny poklad, zdravie, nám z milosti s dal,
o pokoj, blaho pravé sa láskavo staral;
boli by sme zhynuli pre hriechy mnoho ráz,
Ty pridal si však sily a mocne chránil nás.

4. Mnohých si zas povolal pred trón súdu svojho
a nám dni predlžoval života časného,
ach, toľkej láskavosti nie sme veru hodní,
bo cestou hriechu, zlosti sme išli deň po dni.

5. So slzami sľubujem nemrhať daný čas;
dni Tebe obetujem, čo z milosti mi dáš.
S rokom starým sa lúčim aj s hriechmi starými,
do nového vykročím s túžbami svätými.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)