MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-06-20
2013-06-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Už je dosť dní života môjho, už posledný čas nastáva,
neopusť ma, utrápeného, len Tebe sa odovzdávam,
do večnej uveď ma slávy, môj Bože, Otče láskavý.

2. Putoval som mnoho po zemi, ach, všetkého už je tu dosť. Nech príde odchod vytúžený, keď Teba prosím o pomoc;
do večnej uveď ma slávy, môj Bože, Otče láskavý.

3. Nuž, s pokáním, modlitbou tichou len Tebe ducha porúčam,
Ty rozumieš žalostným vzdychom i všetkým mojim bolestiam;
do večnej uveď ma slávy, môj Bože, Otče láskavý.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)