MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otče, všetko živé u Teba pokrm hľadá,
a Ty milostive sýtiš nás i vtáčatá,
preto Ti naše rty dobrorečia, Pane,
za prejav štedrosti, hojné požehnanie.
2. Pomôž, nech na Teba nikdy nezabúdame
a za hojnosť chleba Tebe vďaku vzdávame;
ku darom telesným duchovných pridávaj,
dušu slovom svojím sýtiť neprestávaj.
3. Kiež pri našom stole nasýtení bývame,
hlad a nepokoje odstrániť pomáhame;
chráň nám pokoj milý v Kristu medzi nami,
by sme v ňom slúžili Tebe i s dietkami.
4. Úrody nám Pane, rozhojňuj bez prestania,
nech ich prináša zem, dľa sľubu, do skonania,
nech sa strieda sejba, žatva, dážď i jasnosť,
a tak svojho chleba nechže má každý dosť.
5. Aj duchovnú roľu neprestaň požehnávať,
aby sme sa spolu vo viere mohli vzmáhať;
my sme roľa Tvoja, keď príde žatvy čas,
do svojho pokoja, zhromaždi, Otče nás.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:11 min)