MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-16
2013-02-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó, zmiluj sa! Ty si spása, keď blíži sa môj koniec.
Buď pri mne sám! Tú nádej mám, že dáš mi slávy veniec.
2. Až posledný dych smrti zlý tmou bude zraku môjmu,
nech vznesie sa tam v nebesá môj duch až k trónu Tvojmu.
3. Pán láskavý, hlas Tvoj vraví: Kto verí vo mňa stále,
ten neumrie, nezahynie, žiť bude v mojej sláve.
4. Lúč v temnosti sám, Pane, si, len Ty a Tvoje slovo
v čas lúčenia dosť sily dá dôjsť až vo večný domov.
5. Pán a Boh môj,/ vždy pri mne stoj, chcem žiť vo viere pravej,
až smrti tieň môj skončí deň, daj vidieť Teba v sláve.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:10 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)