MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Náš život je Boží dar, vždy Na to myslime
A ten čas, čo Boh nám dal, len Múdro užime.
Na konanie dobrého vždy buďme ochotní,
kým minú sa časného života nášho Dni,
života nášho dni.
2. Boh stvoril nás – tak žime na Jeho slávu česť
A v láske všetci slúžme aj svojim blížnym dnes.
Veď čo tu rozsievame, to budeme tam žať,
raz všetci predsa máme: pred súdom Božím stáť,
pred súdom Božím stáť
3. Boh v Kristu Pánu krásny nám všetkým príklad dal,
že múdro možno vzácny života užiť dar;
A ten, kto verí v Neho, sa smrti nemá báť,
veď veniec z ruky Jeho tam v nebi môže vziať,
tam v nebi môže vziať
4. Tou nádejou sa tešme, hoc srdce cíti bôľ,
veď život, pevne verme, ten plný, plodný bol,
čo z Božej vôle práve na zemi skončil už.
Nám v smrti chvíli tmavej večnosti svieti lúč,
večnosti svieti lúč.

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 1:17 min)