MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-07-28
2012-07-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nebojte sa, nedeste sa, ale v Pánu radujte sa,
že vstal slávne dňa tretieho z hrobu zapečateného.
2. Spomeňte si, čo hovoril, keď po zemi ešte chodil –
tie slová sa už splnili, ktoré vtedy ohlásili,
3. že má byť na smrť vydaný, trýznený, ukrižovaný,
ale potom vstane z mŕtvych, po mukách ťažkých ukrutných.
4. Od anjela tak počuli ženy, keď pomazať chceli
telo Ježiša mŕtveho, že už prázdny je hrob Jeho.
5. Ó, by to anjelské slovosvetu potešením bolo,
zdrojom nádeje sa stalo, životom nás sprevádzalo.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:08 min)

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)