MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-05-08
2012-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:30 min)

2012-05-08
2012-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vitaj, Víťaz náš pravý, nad hrobom časnosti,
skvej sa v triumfe slávy veriacim k radosti.
2. Smrť a zloba preveľká je Ti pod nohami,
z hrobu radosť preniká: Živý Boh je s nami!
3. Hrobom Tvojím zakrytá je moc našej viny,
nové ráno už svitá nad vykúpenými.
4. Tu v chráme, v Božom stánku znie pieseň víťazná
a reč Tvoja, Baránku, pokojná, ľúbezná.
5. Pod kríž svätý, víťazný zhromaždi nás, Pane,
v Tvojom slávnom vzkriesení spasenie získame.
6. Vydobyl si spasenie; keď s Tebou zomrieme,
s Tebou slávne vzkriesenie čaká nás, to vieme.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:00 min)