MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-08
2012-03-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Verme v Boha jedného Otca všemohúceho!
Verme v Jeho milého, Syna jednorodeného!
2. Kristus za nás mučený, tŕním, korunovaný,
krvácajúc z mnohých rán, veľmi trpel nevinný Pán.
3. Na Golgotu Ho viedli, tam ho ukrižovali,
zomrel medzi lotrami, verní Ho oplakávali.
4. Keď dokonal na kríže, do hrobu Ho vložili,
na tretí deň z mŕtvych vstal, moc hriechu, smrti prekonal.
5. Na nebesá Pán vstúpil, hriešnych ľudí vykúpil,
odtiaľ príde súdiť nás, keď nastane posledný čas.
6. Verme v Ducha Svätého, cirkev svätú – chrám Jeho
i hriechov odpustenie, večný život a spasenie!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:09 min)

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)