MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2012-04-06
2012-04-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Všetci, čo túžite po večnom živote, prečo sa trápite,
prečo smútite? Ajhľa hrob je prázdny, Spasiteľ žije,
nad hrobom a smrťou už triumfuje.
2. Krutá smrť premohla Pána zmučeného,
Božia moc vzkriesila pochovaného.
Nad smrťou zvíťazil, slávne z mŕtvych vstal,
satana, porazil nám život dal.
3. Smrť zmenil v tichý sen, strach z hrobu stráca sa,
po noci svitá deň, prichádza spása; deň v živote večnom,
v stálej radosti so vzkrieseným Kristom z Božej milosti.
4. Predišli nás milí do hrobu tmavého, Ježiš ich vykúpil,
sú v rukách Jeho. Aj pre nás sú miesta už pripravené,
s veriacimi v Krista spolu budeme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)