MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2016-07-16
2016-07-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ja vravím vtedy, keď mám mlčať.
A mlčím, keď mám Krista vyznať,
načisto onemiem, načisto onemiem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

2. Ja mlčím, keď je vravieť treba.
Však keď zas počúvať mám Teba,
môj Pane, to neviem, môj, Pane, to neviem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

3. Ja verím, čomu nemám veriť,
no keď mám vydať počet z viery,
z miesta sa nepohnem, z miesta sa nepohnem.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým. Za Kristom kráčať chcem.

4. Ja hľadám, keď mi treba veriť,
a keď sa mám na Boha zveriť,
inde a obraciam, inde sa obraciam.

Ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým,
za cieľom idem pravým, Za Kristom kráčať chcem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)