MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)

2012-08-25
2012-08-25 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Učiň ma, Bože, svetielkom, ktoré by jasným plamienkom,
žiarilo vôkol do tmy ríš, kam Ty ho svietiť postavíš
2. Učiň ma Bože, kvetinou, mojou túžbou nech jedinou,
šíriť je vôňu všade tam, bolesť a žiaľ kde tíšiť mám.
3. Učiň ma, Bože, vtáčaťom, aby som mohol nad svetom
k nebesám s vierou vždy sa vzniesť, zvestovať Tvoju lásku, česť.
4. Učiň ma hviezdou nebeskou, cestou keď kráčam pozemskou,
k Tebe chcem duše zblúdilé privádzať, Slnce spanilé.
5. Učiň má, Bože, čím chceš sám, Ducha keď Tvojho v srdci mám,
verím, dieťaťom Tvojím som, v nebi podobný anjelom.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:57 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj