MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Sláva a česť na výsosti buď Bohu večnej milosti,
haleluja, Bohu chvála, a na zemi ľuďom pokoj
pre víťazný Ježišov boj. Haleluja, Bohu chvála!
2. Ó Boží Synu jediný, všetkým na radosť vzkriesený,
haleluja, Bohu chvála, Baránok náš veľkonočný,
máme v Tebe život večný: Haleluja, Bohu chvála!
3. Tešiteľu, Duchu Svätý, v daroch veľký, prebohatý,
haleluja, Bohu chvála, vzkries nás z hriechov sám z milosti,
prijmi do večnej radosti. Haleluja, Bohu chvála!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)