MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-08
2012-03-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:35 min)

2012-03-08
2012-03-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Plesajme radostne, priatelia, Spasiteľ sveta sa blíži.
On je aj v triumfe ten samý ako na drevenom kríži.
2. Prestrime sviatočné odevy, pokryme šarlátom cestu,
berie sa v pokore k Sionu jak aj ku Golgoty miestu.
3. Metajme ratolesť olivy, a česť Mu kráľovskú vzdajme,
v purpure stáva ten samý ako v jasliach v Betleheme.
4. Víťaz On mohutný pokorou, Boh, spása z nebies nám daná,
spievajme s radostným plesaním, volajte Jemu. Hosana!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)