MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Čas radosti, veselosti nastal požehnaný,
keď Spasiteľ, Vykupiteľ narodil sa z Panny;
v mestečku Betléme, v jasličkách na slame
leží malé Pacholiatko na zime,
leží malé Pacholiatko na zime.

2. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali,
to anjeli pre svet celý mocne zvestovali;
a preto plesajme, spolu sa radujme,
Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme.
Pacholiatko – Nemluvniatko vítajme.

3. Spasiteľu, nebies Kráľu, Pane náš Ježiši,
z čistej Panny narodený, Poklad náš najdrahší,
Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán,
a z milosti do radosti uveď nás!
a z milosti do radosti uveď nás!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:18 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)