MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2010-10-12
2010-10-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pane, Ty si nám nehodným pripravil stôl milosti
a na ňom pokrm prevzácny dávaš z dobrotivosti,
aj ja teraz Tvoje hosť, čakajúci na milosť,
ktorý prosí: pomôž mi sám, nech hod ten vďačne prijímam.
2. Očisť, Pane, mňa celého, odpusť hriechy, ktoré mám,
a mocou Ducha Svätého premeň srdce na Tvoj chrám,
lebo len Teba hľadám, k Tebe oči upieram,
daj, aby tento vzácny stôl stolom zmierenia s Tebou bol.
3. Či môže Pán služobníkom vlastné telo a krv dať?
O tajomstve tom velikom nedaj pochybovať.
Daj však na to pamätať, že sa muselo tak stať,
aby ľudské pokolenie dosiahlo večné spasenie.
4. Daj, nech rozum sa pokorí, Spasiteľu, môj Pane,
nech sa držím živej viery, v nej je pravé poznanie.
Nech premôžem sám seba, prijímam z toho chleba,
ktorý hladných nasycuje, srdce s Tebou zjednocuje.
5. Ježiš, Tvoje sväté meno je nám menom záchrany,
dobre vieme, nie nadarmo bol si na smrť vydaný.
Rád si za nás život dal, za nás sa obetoval,
krvou svojich predrahých rán obmy dušu, láskavý Pán.
6. Kriste, chcem do srdca svojho natrvalo Ťa prijať,
účastníkov stola Tvojho, všetkých blížnych milovať.
Nuž sprevádzaj všetkých nás, kým posledný príde čas,
a potom nech uvidíme, čomu tu srdcom veríme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)