MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď príde tá hodina a ja budem odchádzať,
ta pred tvár Hospodina, Kriste, ráč ma sprevádzať,
uľav bôle, zbav ma múk, milosti mi udeľ sám,
pokojne do Tvojich rúk ducha svojho odovzdám.

2. Keď sa hriechy oboria, svedomie ma začne hrýzť,
mojej spásy opora, Kriste, daj mi k Tebe prísť,
i za mňa si kríž niesol a ťažkú smrť podstúpil,
z moci diabla a pekla, verím, si ma vykúpil.

3. Údom Tvojho tela som, z toho sa teším, Pane,
aj keď zaspím smrti snom, s Tebou večne zostanem;
tak aj v smrti hodine budem istý, bezpečný,
v Tebe mám vykúpenie, spásu a život večný.

4. Preto, že si z mŕtvych vstal i ja raz z hrobu vstanem,
k Otcovi si sa dostal, i ja sa ta dostanem;
do slávy Tvojej prídem a s Tebou budem večne,
tak z časnosti odídem s nádejou a bezpečne.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)