MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-01-06
2013-01-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)

2013-01-06
2013-01-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Z hĺbky srdca, Bože náš, vzývame Ťa dnes kajúcne,
Otče, nezavrhni nás, vyslyš naše prosby vrúcne,
zákon Tvoj sme prestúpili, buď nám všetkým milostivý!
2. Keď klesáme, zachráň nás, Jezu Kriste, prosíme Ťa.
Len Ty viny odpúšťaš, krvou zmývaš hriechy sveta.
Odpusť, čo sme previnili, buď nám všetkých milostivý!
3. Duchu Svätý, posväť nás, svetlom slova myseľ osvieť,
k pokániu veď, kým je čas, živú vieru v Krista roznieť,
uč nás pravde, dávaj sily, buď nám všetkým milostivý!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:02 min)