MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nebeský Pán, aby dokázal nám svoju veľkú dobrotu,
človekom ozajstným sa stal, podstúpil smrť krutú.
2. Jeho cesta do svätého mesta bola Kráľa slávna púť,
ale zrak Mu rosí slza, že ho tam čaká smrť.
3. Po večeri do záhrady vošiel, aby sa Otcu modlil.
Judáš so zástupmi prišiel, aby im Ho zradil.
4. Odsúdili, kríž Naň položili, z mesta s lotrami viedli,
potom ho ukrižovali Spasiteľa svojho.
5. Ježišovi ani len po smrti pokoja nedopriali,
žoldnier Mu bok preklal svätý, matke pred očami.
6. Boj sa skončil, i zármutok veľký prekonal si ochotne,
zomrel si za naše hriechy, za naše spasenie.
7. Nech na súde poslednom nám bude Tvoja obeť záštitou.
Nevinný, čo vytrpel si za nás, za hriešnikov.
8. Spasiteľu, daj, nech lásku vrelú k Tebe v srdciach vždy máme,
keď o Tvojom umučení zbožne rozjímame.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:15 min)