MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Otvorte mi krásnu bránu, poďte, tu je Boží dom,
chcem v ňom slúžiť svojmu Pánu, tešiť sa Božím slovom,
predstúpiť pred Jeho tvár, prijať z výšin svetla dar.

2. Prichádzam ku Tebe, Pane, prosím, príď ku mne aj Ty,
kde Ty bývaš neprestajne je príbytok nebeský,
pomôž Tvojím chrámom byť, srdce mi ráč obnoviť.

3. Ku Tebe sa s bázňou blížim, telo, dušu posväť mi,
a čo spievam, čo sa modlím, nech Ti je dar príjemný,
priprav ústa aj uši k Tvojej službe, Najvyšší!

4. Hovor, Pane, ja počúvam, Tvoju vôľu chcem plniť,
od Teba sa odviesť nedám, z prameňa chcem Tvojho piť;
sýť ma chlebom života, teš ma Tvoja dobrota.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:53 min)