MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:43 min)

2010-10-05
2010-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Blahoslavený človek je, ktorý v Božej bázni žije,
taký hriechu vyhýba sa, cestou pravdy uberá sa.
2. S posmievačmi nesedáva, ale pozor na to dáva,
aby plnil Božiu vôľu, s blížnymi žil v láske spolu.
3. Radosť v Božom zákone má, skúma ho a dobre pozná,
Božie slovo vo dne, v noci zachováva v svojom srdci.
4. Bude ako strom zelený pri potokoch zasadený,
čo ovocie načas vydá, jeho lístie neuvädá.
5. Bezbožný je ako pleva, ktorú vietor porozvieva,
nemá miesta v Božom ľude, ale odsúdený bude.
6. Pán Boh pozná svojich verných, cestou pravdy vedie si ich,
kto však v hriechoch má záľubu, žať bude večnú záhubu.
7. Pane, Kriste, stále nás veď, svetlom pravdy svojej nám svieť,
aby sme z Tvojej milosti prišli do večnej radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:17 min)