MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2010-12-06
2010-12-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože Otče, láska večná, buď Ti vďaka presrdečná,
že si v naplnenom čase poslal Syna k našej spáse.
2. Pominula noc už tmavá, na nebesiach slnko vstáva,
to slnko spravodlivosti v Tebe, Kriste, vzácny hosti!
3. Svieť nám, Slnko, Kriste milý, aby sme sa prebudili
a aj vstali v zbožnom spechu z nebezpečného sna hriechu,
4. obliekli sa v Teba, Kriste, Ty spasenie naše isté
a chodili verne, stále ako vo dne k Tvojej chvále.
5. Príď k nám s požehnaním hojným, slovom svojím predôstojným,
aby skvitlo medzi nami, zvládlo sveta končinami.
6. Prispor viery, lásky statnej, nádeje tiež nepodvratnej.
Hlasy naše vyslyš, Kriste! Oj, vyslyšíš iste, iste!


image.php?id=78337

mp3 balík – piesne ES001 ES002 ES003 ES004 ES005

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:32 min)