MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Poďakujme Pánovi, keď sa končí zhromaždenie,
za spevy a modlitby, za zvesť slova, povzbudenie.
Chváľme Jeho meno sväté, že dal dary nám bohaté.

2. Dnes znovu požehnanie prijali sme v Jeho chráme,
keď sa domov vrátime, životom Mu chválu vzdajme.
Duchu Svätý, zostaň pri nás a sprevádzaj nás v každý čas.

3. Bože, milosť udeľ nám pri vchádzaní, vychádzaní;
žehnaj našim modlitbám, daruj pokoj tak žiadaný.
Buď v hodine smrti pri nás, Kriste drahý, Spasiteľ náš.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-02-11
2011-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)