2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-11-13
2011-11-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiš je svojej cirkvi Pán i Hlava,
ona len Jeho slovom zotrváva,
On ju na viere pevnej ako skala
založil, by Mu na česť rozkvitala,
Hospodin sám ju svojou mocou chráni,
nepremôžu ju ni záhrobia brány.
2. Cirkev nás zvesťou slova vychováva,
a tak nám do sŕdc poklad vzácny dáva,
čo život mení, k nebu ukazuje,
kde zbor anjelov Boha oslavuje,
Toho večného, Otca nebeského,
Darcu života i daru každého.
3. Bože, ráč cirkev svoju ochraňovať,
pastierov verných stále jej posielať,
ktorí by čisté slovo zvestovali,
viedli nás k Tebe, pred zlom varovali,
životom celým a dobrým príkladom,
kráčali verne s nami – Tvojím ľudom.
4. Kráľovstvo svoje buduj medzi nami,
obdarúvaj nás duchovnými darmi:
vierou a láskou i nádejou pevnou,
sprevádzaj verne cestou každodennou,
potom nás preveď temnou hrobu bránou
do Tvojej slávy, do nebeských stanov.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:18 min)